• KO/11/2024 Konkurs Ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w Poradni Okulistyki i na Oddziale Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie Zał.nr 2: Pobierz
  Oświadczenie Zał. nr 3: Pobierz
  Polityka Zarządzania Jakością: Pobierz

  Data umieszczenia: 2024-02-22
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/13/2024 Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Okulistyki i w Poradni Okulistki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie Zał.nr 2: Pobierz
  Oświadczenie Zał. nr 3: Pobierz
  Polityka Zarządzania Jakością: Pobierz

  Data umieszczenia: 2024-02-22
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/14/2024 Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Pracowni Endoskopii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie Zał.nr 2: Pobierz
  Oświadczenie Zał. nr 3: Pobierz
  Polityka Zarządzania Jakością: Pobierz
  FORMULARZ OFERTOWY - WERSJA EDYTOWALNA: Pobierz

  Data umieszczenia: 2024-02-21
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, ul. Bialska 104/118 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na najem:
  Ogłoszenie: Pobierz
  PAKIET NR 1: Pobierz

  Data umieszczenia: 2024-02-20
  Osoba odpowiedzialna: Jerzy Więckowski

 • KO/12/2024 Konkurs Ofert na realizację świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w Poradni Endokrynologii oraz w Poradni Nefrologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie Zał.nr 2: Pobierz
  Oświadczenie Zał. nr 3: Pobierz
  Polityka Zarządzania Jakością: Pobierz

  Data umieszczenia: 2024-02-19
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/9/2024 Konkurs Ofert na udzielanie specjalistycznych konsultacji alergologicznych pacjentom Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. PCK 7
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie Zał.nr 2: Pobierz
  Oświadczenie Zał. nr 3: Pobierz
  Polityka Zarządzania Jakością: Pobierz

  Data umieszczenia: 2024-02-19
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/10/2024 Konkurs Ofert na udzielanie specjalistycznych konsultacji gastroenterologicznych pacjentom Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. PCK 7
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie Zał.nr 2: Pobierz
  Oświadczenie Zał. nr 3: Pobierz
  Polityka Zarządzania Jakością: Pobierz

  Data umieszczenia: 2024-02-19
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/7/2024 Konkurs Ofert na wykonywanie badań diagnostycznych - cystoskopii dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie Zał.nr 2: Pobierz

  Data umieszczenia: 2024-02-16
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/8/2024 Konkurs Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu konsultacji urologicznych dla pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie - w podziale na Pakiet Nr 1 i Pakiet Nr 2
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie Zał.nr 2: Pobierz

  Data umieszczenia: 2024-02-16
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/5/2024 Konkurs Ofert na udzielanie przez lekarzy specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania procedur zabiegowych, ortopedycznych i sprawowania opieki nad chorymi na Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz Poradni Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie - Załącznik nr 2: Pobierz
  Oświadczenie- Załącznik nr 3: Pobierz
  Polistyka Zarządzania Jakością : Pobierz
  Formularz Ofertowy - wersj edytowalna: Pobierz

  Data umieszczenia: 2024-01-23
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska