1. 1. Wstępne ogłoszenie informacyjne - dostawy 2017 r.
 2. 2. Wstępne ogłoszenie informacyjne - usługi 2017 r.
 3. 3. Wstępne ogłoszenie informacyjne - dostawy Sprzętu jedn. użytku, produktów farmaceutycznych 2018 r.
 4. 4. Wstępne ogłoszenie informacyjne - dostawy energii elektrycznej 2018 r.
 5. 5. Wstępne ogłoszenie informacyjne - usługa ochrony 2018 r.
 6. 6. Wstępne ogłoszenie informacyjne - dostawy odczynnników lab., produktów farmaceutycznych, sprzętu medycznego 2019 r.
 7. 7. Wstępne ogłoszenie informacyjne- dostawy odczynników laboratoryjnych, produkty farmaceutycznych, sprzętu medycznego 2019 r.
 8. 8. Wstępne ogłoszenie informacyjne- usługi dostawy energii elektrycznej 2019 r.
 9. 9. Wstępne ogłoszenie informacyjne- usługi odnowienia wraz z regeneracją narzędzi chirurgicznych 2019 r.
 10. 10. Wstępne ogłoszenie informacyjne- usługi przeglądów aparatury medycznej 2019 r.
 11. 11. wstępne ogłoszenie informacyjne - usługa detektywistyczna i ochraniarska 2020 r
 12. 12. wstępne ogłoszenie informacyjne - dostawy sprzętu med jednorazowego i wielorazowego użytku, aparatury medycznej, produktów farmaceutycznych, odczynników i testów laboratoryjnych 2020 r.
 13. 13. wstępne ogłoszenie informacyjne - usługa prania i dzierżawy bielizny pościelowej i operacyjnej 2020 r.
 14. 14. wstępne ogłoszenie informacyjne 2021 - dostawa, produkty farmaceutyczne
 15. 15. wstępne ogłoszenie informacyjne 2021 - dostawa , odczynniki laboratoryjne
 16. 16. wstępne ogłoszenie informacyjne 2021 - doastawa urzadzenia medyczne
 17. 17. wstępne ogłoszenie informacyjne 2021 - usługa w zakresie odpadów medycznych
 18. 18. wstępne ogłoszenie informacyjne 2021 - dostawa energii elektrycznej
 19. 19. Wstępne ogłoszenie informacyjne WSZS.DEZ.26.001.2022 - dostawa,produkty farmaceutyczne
 20. 20. Wstępne ogłoszenie informacyjne WSZS.DEZ.26.001.2.2022 - dostawa,urządzenia i wyroby medyczne
 21. 21. Wstępne ogłoszenie informacyjne WSZS.DEZ.26.001.3.2022 - dostawa,odczynniki laboratoryjne
 22. 23. Ogłoszenie o profilu nabywcy WSZS.DEZ.26.001.2022 - dostawa,produkty farmaceutyczne
 23. 24. Ogłoszenie o profilu nabywcy WSZS.DEZ.26.001.2.2022 - dostawa,urządzenia i wyroby medyczne
 24. 25. Ogłoszenie o profilu nabywcy WSZS.DEZ.26.001.3.2022 - dostawa,odczynniki laboratoryjne