Centrala Telefoniczna

34/367-30-00

Rejestracje poradni przy ul. Bialskiej 104/118

Call Center

(rejestracja do wszystkich poradni oraz pracowni mammografii)

34/367-30-05

rejestracja@szpitalparkitka.com.pl

 

Rejestracje  Zakładu Diagnostyki Obrazowej przy ul. Bialskiej 104/118

Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Pracownia Tomografu Komputerowego

Pracownia Rentgenodiagnostyki

Pracownia USG

34/367-35-44

 

Gabinet nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przy ul. Bialskiej 104/118

Rejestracja

34/367-32-92

Gabinety lekarskie

609-348-811

607-929-022

605-497-117

Poradnia Dermatologii

Poradnia Diabetologii

34/367-37-27

 

Rejestracje poradni przy ul. PCK 7

Poradnia Kardiologii

Poradnia Leczenia Padaczki

Poradnia Neurologii

Poradnia Pulmonologii

Poradnia Reumatologii

34/367-30-13

Poradnia Chorób Zakaźnych
i Poradnia Hepatologii

34/367-38-27

Poradnia Rehabilitacji

34/367-38-83

 

Oddziały  przy ul. Bialskiej 104/118

 

Oddział Onkologii z Pododdziałem  Dziennym Chemioterapii

                         Gabinet lekarski   34/ 367 3304

                    Dyżurka pielęgniarek 34/367 3339

                     Sekretarka medyczna 34/367 3309

     Oddział Okulistyki

                   Gabinet lekarski   34/ 367 3210

              Dyżurka pielęgniarek 34/367 3212

             Sekretarka medyczna 34/367 3207

                       Oddział Chirurgii Naczyniowej

                          Gabinet lekarski   34/ 367 3255

                     Dyżurka pielęgniarek 34/367 3258

                     Sekretarka medyczna 34/367 3493

Oddział Chirurgiczny Ogólny

                   Gabinet lekarski   34/ 367 3116

              Dyżurka pielęgniarek 34/367 3600

             Sekretarka medyczna 34/367 3516

Oddział Kardiologii,
Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

                          Gabinet lekarski   34/ 367 3456

                     Dyżurka pielęgniarek 34/367 3458

                    Sekretarka medyczna 34/367 34 63

Oddział Nefrologii z
Pododdziałem Dializ Otrzewnowych

         Gabinet lekarski   34/ 367 3515

 Dyżurka pielęgniarek 34/367  3517, 3514

          Sekretarka medyczna 34/367 3508

Oddział Ortopedii i Chirurgii Urazowej

               Gabinet lekarski   34/ 367 3483

           Dyżurka pielęgniarek 34/367 3485

          Sekretarka medyczna 34/367 3478

Oddział Gastroenterologii Ogólnej i  Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych

               Gabinet lekarski   34/ 367 3470

  Dyżurka pielęgniarek 34/367 3473, 3474

          Sekretarka medyczna 34/367 3661

Oddział Neurochirurgii

                          Gabinet lekarski  34/ 367 3383

           Dyżurka pielęgniarek 34/367 3385, 3386

                     Sekretarka medyczna 34/367 3387

   Stacja Dializ

                Gabinet lekarski  34/ 367 3511

                Pokój zabiegowy 34/367  3519

Oddział Ginekologii i Położnictwa z Pododdziałami Patologii Ciąży i Ginekologii Onkologicznej

Gabinet lekarski   34/ 367 3479, 3575, 3655, 3666

Dyżurka pielęgniarek 34/367 3572, 358

Sekretarka medyczna 34/367 3472

Oddział Neurologii, Oddział Udarowy

                    Gabinet lekarski   34/ 367 3411

  Dyżurka pielęgniarek 34/367 3412, 3408

             Sekretarka medyczna 34/367 3273

        

Oddział Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi

                         Gabinet lekarski   34/ 367 3261

                     Dyżurka pielęgniarek 34/367 3260

                     Sekretarka medyczna 34/367 3267

Szpitalny Oddział Ratunkowy (Dorośli)  

Punkt Informacyjny SOR 34/367 3123

Obszar Obserwacji i Segregacji TRIAGE      Dzieci  34/367 3645    

SOR Dzieci pediatryczny  34/367 3580 SOR Dzieci chirurgiczno-urazowy 34/367 3614

Obszar Rejestracji i Segregacji TRIAGE Dorośli 34/367 3682

SOR internistyczny 34/367 3681

SOR neurologiczny 34/367 3562

SOR chirurgiczny 34/ 367 3480

SOR urazowy 34/367 3581

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej

Gabinet lekarski   34/ 367 3553, 3554, 3747

Dyżurka pielęgniarek 34/367 3550, 3557

Sekretarka medyczna 34/367 3552

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

      Gabinet lekarski   34/ 367 3503, 3504

          Dyżurka pielęgniarek 34/367 3500

          Sekretarka medyczna 34/367 3501

Oddział Neonatologii Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka

Gabinet lekarski   34/367 3564, 3272

 Dyżurka pielęgniarek 34/367 3582, 3664, 3467

Sekretarka medyczna 34/367 3667 
Gabinet lekarski   34/ 367 3345

            Dyżurka pielęgniarek 34/367 3346, 3347

Oddział Pediatrii z Pododdziałem Hematologii i Nefrologii  Dziecięcej

               Gabinet lekarski   34/ 367 3114

          Dyżurka pielęgniarek 34/367 3619

          Sekretarka medyczna 34/367 3620

Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej

               Gabinet lekarski   34/ 367 3109

           Dyżurka pielęgniarek 34/367 3611

          Sekretarka medyczna 34/367 3620


Wyświetl większą mapę

Oddziały przy ul. PCK 7

                                                                                                                                                           

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Gabinet lekarski         34/367  3898
Dyżurka pielęgniarek 34/367  3814
Sekretarka medyczna 34/367  3811

Oddział Chorób Płuc

Gabinet lekarski 34/367  3824
Dyżurka pielęgniarek  34/367  3037
Sekretarka medyczna 34/367  3828

Oddział Chorób Wewnętrznych

Gabinet lekarski    34/367  3833
Dyżurka pielęgniarek 34/367  3854
Sekretarka medyczna 34/367  3891

Oddział Chorób Wewnętrznych
i Nadciśnienia Tętniczego


Gabinet lekarski   34/367  3802
Dyżurka pielęgniarek 34/367  3806
Sekretarka medyczna 34/367  3802

Oddział Neurologii

Gabinet lekarski   34/367  3841
Dyżurka pielęgniarek 34/367  3840
Sekretarka medyczna 34/367  3830

Oddział Udarowy

Gabinet lekarski   34/367  3054
Dyżurka pielęgniarek 34/367 3060
Sekretarka medyczna 34/367 3830

Oddział Obserwacyjno - Zakaźny

Gabinet lekarski   34/367  3872
Dyżurka pielęgniarek 34/367   3873
Sekretarka medyczna 34/367  3015

Oddział Pediatrii

Gabinet lekarski   34/367  3861
Dyżurka pielęgniarek 34/367  3860
Sekretarka medyczna 34/367  3006

Oddział Psychiatryczny Dzienny

Gabinet lekarski  34/367  3835
Dyżurka pielęgniarek 34/367  3068
Sekretarka medyczna 34/367  3831

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

Gabinet lekarski   34/367  3867
Dyżurka pielęgniarek 34/367  3834

Sekretarka medyczna 34/367  38 69

Oddział Reumatologii

Gabinet lekarski   34/367 3912
Dyżurka pielęgniarek 34/367  3911
Sekretarka medyczna 34/367  3914

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Gabinet lekarski   34/367  3895
Dyżurka pielęgniarek 34/367  3897
Sekretarka medyczna 34/367  3881

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy dla Wentylowanych Mechanicznie

Gabinet lekarski   34/367  3982
Dyżurka pielęgniarek 34/367  3983
Sekretarka medyczna 34/367  3981

Oddział Opieki Paliatywnej

Gabinet lekarski   34/367  3963
Dyżurka pielęgniarek 34/367  3962
Sekretarka medyczna 34/367  3822


Wyświetl większą mapę