RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

ORAZ

ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

W.Sz.S. prowadzi działalność leczniczą
w rodzaju:

 

 • opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień,
 • świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie,
 • profilaktyczne programy zdrowotne,
 • ambulatoryjna opieka specjalistyczna,
 • rehabilitacja lecznicza,
 • pomoc doraźna i transport sanitarny,
 • leczenie szpitalne,
 • leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne,
 • leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe),
 • leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia,
 • opieka paliatywna i hospicyjna,
 • świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej,
 • diagnostyka:
  • obrazowa,
  • endoskopowa,
  • czynnościowa,
  • laboratoryjna,
  • mikrobiologiczna,
  • scyntygraficzna,
 • medycyna pracy,
 • podstawowa opieka zdrowotna.

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
w Częstochowie udziela świadczeń zdrowotnych
z zakresu:

 

 1. Stacjonarnych i całodobowych świadczeń szpitalnych w zakresie:
  anestezjologii i intensywnej terapii, anestezjologii i intensywnej terapii  dziecięcej, chemioterapii, chirurgii i traumatologii dziecięcej, chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, chirurgii szczękowo-twarzowej, chorób płuc, chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, gastroenterologii, hematologii, kardiologii, nefrologii, neonatologii, neurochirurgii, neurologii, leczenia udarów, okulistyki, onkologii klinicznej, otolaryngologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, pediatrii, położnictwa i ginekologii, rehabilitacji neurologicznej, rehabilitacji kardiologicznej, reumatologii, radioterapii (teleradioterapia, brachyterapia), szpitalnego oddziału ratunkowego, świadczenia psychiatryczne dla dorosłych, świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej, świadczenia w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, świadczenia w zakładzie opiekuńczo-leczniczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, hemodializoterapii.
 2. Ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie:
  chirurgii dziecięcej, chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, chorób metabolicznych, chorób naczyń, chorób zakaźnych, dializoterapii otrzewnowej, dermatologii i wenerologii, endokrynologii, fizjoterapii, gastroenterologii, gruźlicy i chorób płuc, hematologii, hepatologii,  kardiologii, logopedii, nefrologii, neurochirurgii,  neurologii, neurologii dziecięcej, okulistyki, onkologii, opieki rehabilitacyjnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, położnictwa i ginekologii, proktologii, reumatologii, świadczenia dzienne psychiatryczne dla dorosłych, świadczenia udzielane przez zespół sanitarny typu „N”, otolaryngologii, diabetologii, medycyny pracy, rehabilitacji kardiologicznej, podstawowej opieki zdrowotnej.
 3. Diagnostyki medycznej:
 • diagnostyki obrazowej w zakresie: rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, badań naczyniowych DSA, ultrasonografii, badań RTG, mammografii,
 • endoskopii,
 • scyntygrafii,
 • diagnostyki laboratoryjnej w zakresie: analityki ogólnej, biochemii, serologii grup  krwi, hematologii, bakteriologii, serologii,immunologii, mikologii, wirusologii, badań histopatologicznych, koagulologii.