„Choruje ktoś wśród Was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła,
by się modlili nad ni
m” - św. Jakub Apostoł.

                                          PORZĄDEK POSŁUGI DUSZPASTERSKIEJ

                         NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO

                                                           ul. Bialska 104/118

 1. Kaplica szpitalna im. NMP znajduje się na parterze, otwarta jest przez całą dobę.

 2. Msze święte odprawiane są codziennie w następujących godzinach:
  - niedziele i święta-uroczystości: godz. 7:15 i 11:00
  - poniedziałki, środy, piątki: godz. 18:15
  - wtorki, czwartki i pierwsza sobota miesiąca: godz. 7:15

 3. Spowiedź święta odbywa się codziennie w Kaplicy przed mszą św. o godz. 7.00 lub 18.00 oraz podczas obchodu na oddziałach.

 4. Sakrament Chorych udzielany jest na życzenie chorego lub jego rodziny, w stanach ciężkich warunkowo na próbę i za zgodą personelu medycznego. Każdy chory namaszczony otrzymuje obrazek z wizerunkiem NMP, symbolem szpitala i pieczątką oraz podspisem ks. kapelana.

 5. W sprawach nagłych można się kontaktować z ks. kapelanem telefonicznie (telefon dostępny jest na Izbie Przyjęć przy ul. Bialskiej oraz na poszczególnych oddziałach szpitalnych).

 6. Ksiądz kapelan urzęduje w pokoju przejętym przez Szpitalny Oddział Ratunkowy (S.O.R) na pierwszym piętrze.

  Kapelan Szpitala - ks Henryk Czubat

                                        

                                            PORZĄDEK POSŁUGI DUSZPASTERSKIEJ

                      NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO

                                                                  ul. PCK 7

 1. Kaplica szpitalna znajduje się na pierwszym piętrze w budynku głównym, otwarta jest przez całą dobę.

 2. Msze święte odprawiane są codziennie w następujących godzinach:
  - poniedziałki, środy, piątki: godz. 18:00
  - wtorki, czwartki, soboty i niedziele: godz. 7:00

 3. Spowiedź święta odbywa się codziennie w Kaplicy przed mszą św. oraz podczas obchodu na oddziałach.

 4. W sprawach nagłych można się kontaktować z ks. kapelanem pod numerem tel. 691-747-320.

       Kapelan Szpitala - ks. Beniamin Jan Opara

                                

Opieka duszpasterska w szpitalu

Kiedy pod koniec 1989 roku w budującym się jeszcze szpitalu pojawili się pierwsi chorzy  (uruchomiono wtedy dwa oddziały: 24-łóżkowy Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyń oraz 4-łóżkowy Oddział Intensywnej Terapii) duszpasterska obsługa należała do księży parafii Podwyższenia Krzyża Św., na terenie której znajdował się szpital. Obejmowała ona celebrowanie mszy św. w niedziele i święta, spowiedź, komunię św. oraz udzielanie sakramentu namaszczenia chorych. 17 lutego 1990 r. oddziały szpitalne zostały poświęcone przez Biskupa Ordynariusza Stanisława Nowaka. 

W marcu 1992 roku obowiązki apostolskie w szpitalu podjęła siostra Maria Wacława Karwowska, zmartwychwstanka. Jej posługa miała charakter charytatywny - zgodnie z decyzją Matki Prowincjonalnej Romany Koralewskiej. Do jej obowiązków należało m.in. opieka nad kaplicą i troska o parametry liturgiczne, codzienne odwiedzanie chorych przy łóżkach, współpraca z księżmi w organizowaniu rekolekcji dla chorych i personelu. 

Na przełomie maja i czerwca 1992 roku miejsce Księży Chrystusowców zajął ks. Piotr Mizera, mgr muzykologii, wykładowca śpiewu liturgicznego w Wyższym Seminarium Duchownym. Od 1 lipca 1993 r. do 1 lipca 2013 r. opiekę duszpasterską sprawował ks. prał. Wacław Kuflewski.

Obecnie W.Sz.S. ma trzech kapelanów - kapelanem szpitala przy ul. Bialskiej jest ks. kan. Wojciech Krasowski (od lipca 2013 r.), szpitala przy ul.PCK ks. Beniamin Jan Opara (od 1996 r.).Sprawozdanie z pracy kapelana Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie za 2017 r.

W 2017 roku z komunii św. skorzystało 50100 osób, Sakrament namaszczenia chorych przyjęło 295 osób.            
W 2017 r. nie udzielono Sakramentu Chrztu św., Bierzmowania ani Małżeństwa. Wydatki na utrzymanie kaplicy szpitalnej : Komunikanty, Hostie, Olej do świec, wino mszalne, kwiaty do Ołtarzy, pranie obrusów ołtarzowych wyniosły - 2184 zł.