DTA/01/06/2018 (2018-06-29)

Zakup neuronawigacji dla potrzeb Traktu Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie

REGULAMIN OGŁOSZENIE ZGŁOSZENIE                ZAKOŃCZENIE

Osoba odpowiedzialna: Tomasz Stoparek - Zastępca Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

tel.: 34 367 32 03

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEE.230.2.2018 (2018-06-14)

Zakup i wdrożenie systemu automatycznej dystrybucji leków wraz z integracją z posiadanym przez Szpital systemem informatycznym AMMS

REGULAMIN OGŁOSZENIE

ZGŁOSZENIE         INFORMACJA     ZAKOŃCZENIE

Osoba odpowiedzialna: Izabela Bratek tel.: 34 367 36 52

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------