• Zakład Diagnostyki Obrazowej
  • Zakład Anatomii Patologicznej
  • Zaklad Diagnostyki Laboratoryjnej
  • Zakład Mikrobiologii Klinicznej
  • Zakład Rehabilitacji
  • Zakład Radioterapii
  • Apteka Szpitalna