Dla tych z Państwa, którzy zechcą wspomóc nasz Szpital finansowo, podajemy poniżej numer konta, na które można przesyłać pieniądze.  

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie
Nr rachunku bankowego: 31 1140 1889 0000 2254 2200 1001

z dopiskiem: Wsparcie dla W.Sz.S.

Rachunek darowizny

BRE Bank SA o/Cz-wa

52 1140 1889 0000 2254 2200 1011

Za każdą pomoc, z góry serdecznie Państwu dziękujemy.