Kierownik:
p.o. kier. Oddziału: mgr Barbara Chlewicka

Bibliotekarze:
mgr Małgorzata Parafiniak

Lokalizacja: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. PCK 7, Pawilon D, I piętro

Godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:                      9.00 – 15.15
środa:                                                                   10.00 – 18.00
sobota:                                                                  biblioteka nieczynna

Tel./fax 34 325 72 95;  34 367 39 45

e-mail: odzczes@gbl.waw.pl

Zbiory:
wydawnictwa z zakresu medycyny i nauk pokrewnych.

Zasoby:
- książki: 8 176 vol.
- czasopisma: liczba bieżących tytułów 49,
- roczniki z lat ubiegłych 1 776 vol.

Usługi:

 • udostępnianie zbiorów na miejscu i na zewnątrz.
 • Z czytelni mogą korzystać wszyscy zainteresowani, natomiast do wypożyczeń na zewnątrz uprawnieni są tylko fachowi  pracownicy ochrony zdrowia oraz naukowcy.
 • wypożyczanie międzybiblioteczne;
 • kserokopie;
 • informacje bibliograficzne – pomoc w poszukiwaniu literatury i źródeł bibliograficznych:
  • możliwość korzystania z bazy Polskiej Bibliografii Lekarskiej (PBL);
  • sporządzanie zestawień tematycznych piśmiennictwa;
  • uzupełnianie danych bibliograficznych do publikacji fachowych i prac naukowych;
 • pośrednictwo w korzystaniu ze zbiorów i usług informacyjnych GBL w Warszawie;
 • dostęp online do pełnotekstowych baz czasopiśmienniczych:

EIFL-EBSCO, ELSEVIER, Lippincott@Ovid, OVID, SpringerLink , WILEY-BLACKWEL. 

Biblioteka jest Oddziałem Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie.

Oddział w Częstochowie powstał w roku 1983 i znajdował się przy ul. Wolności 14 (w siedzibie Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego, w domu doktora Wł. Biegańskiego).

Od roku 1991 przeniesiona  do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Bialskiej 104/114. Od stycznia 2011 r. mieści się w obiekcie na ul. PCK 7.

Biblioteka  Szpitalna dla Pacjentów
zlokalizowana jest  w punkcie bibliotecznym przy  Bibliotece Medycznej. 

Z biblioteki tej mają prawo  korzystać pacjenci i pracownicy 

Wojewódzkiego  Szpitala Specjalistycznego. 

Zbiory biblioteki szpitalnej dla pacjentów mają tematykę beletrystyczną i popularnonaukową.