Lokalizacja: ul. PCK 7, Pawilon D, I piętro, pokój nr 1

przy Poradni Reumatologicznej

Telefony w godzinach:

od poniedziałku do czawrtku 9.00-13.00
piątek 9.00-12.00

34 367 3917