• KO/33/2018 Konkurs ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania procedur radioterapii przez fizyków medycznych w Zakładzie Radioterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin: Pobierz
  Oświadczenie : Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych- wzór: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-06-18
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/28/2018 Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania onkologicznych badań specjalistycznych typu HER 2 metodą FISH dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Regulamin: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-06-15
  Osoba odpowiedzialna: Włodzimierz Janowicz

 • KO/29/2018 Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118 .
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Regulamin: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Unieważnienie postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-06-14
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/30/2018 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia dyżurów przez Techników Elektroradiologów w Pracowni Hemodynamiki i Pracowni Elektrofizjologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Regulamin: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-06-14
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • Przetarg nieograniczony – System Telewizji Szpitalnej - najem na czas oznaczony 10 lat, wolnej powierzchni ścian o łącznej powierzchni maksymalnej 250 m² w pomieszczeniach stanowiących pokoje łóżkowe, zlokalizowanych w budynkach przy ul. Bialskiej 104/118 i PCK 7 w Częstochowie
  Ogłoszenie: Pobierz
  Pakiet 1: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-06-12
  Osoba odpowiedzialna: Jerzy Więckowski 34 367 36 04

 • Dostawa i montaż materiałów oraz wykonanie prac budowlanych w szatniach pawilonu Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w obiekcie przy ul. PCK 7 .
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Zaproszenie ofertowe: Pobierz
  Formularz oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-05-21
  Osoba odpowiedzialna: Piotr Pluta 34 367 34 22

 • KO/23/2018 Konkurs Ofert na udzielanie zamówienia na kierowanie zespołem i specjalistyczne świadczenia zdrowotne w zakresie ortopedii i chirurgii urazowej w Oddziale Ortopedii i Chirurgii Urazowej i Poradni Ortopedii i Chirurgii Urazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Odpowiedzi na pytania: Pobierz
  Odpowiedzi na pytania II: Pobierz
  OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA: Pobierz
  Informacja o wniesieniu odwołania: Pobierz
  Informacja o rozstrzygnięciu odwołania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-05-16
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/27/2018 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez techników elektroradiologów w Pracowni Radiologii Zabiegowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-04-26
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • Dostawa i montaż materiałów oraz wykonanie prac budowlanych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie w celu dostosowania pomieszczeń dla potrzeb archiwum zakładowego.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Formularz oferty: Pobierz
  Zaproszenie ofertowe: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-04-24
  Osoba odpowiedzialna: Piotr Pluta 34 367 34 22

 • Dostawa i montaż materiałów oraz wykonanie prac budowlanych w szatniach pawilonu Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w obiekcie przy ul. PCK 7 .
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Formularz oferty: Pobierz
  Zaproszenie ofertowe: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-04-24
  Osoba odpowiedzialna: Piotr Pluta 34 367 34 22