• KO/38/2020 Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie reumatologii w Poradni Reumatologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie w obiekcie przy ul. PCK 7.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie Zał.nr 2: Pobierz
  Oświadczenie Zał. nr 3: Pobierz
  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2020-08-07
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/39/2020 Konkurs Ofert na udzielanie przez lekarzy specjalistów specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania procedur i sprawowania opieki nad chorymi na ODDZIALE OTOLARYNGOLOGII I ONKOLOGII LARYNGOLOGICZNEJ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie usytuowanym w obiekcie przy ul. Bialskiej 104/118.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  umowa powierzenia danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie - załącznik nr 2: Pobierz
  Oświadczenie - załącznik nr 3: Pobierz
  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2020-08-07
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, ul. Bialska 104/118 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na najem:
  Ogłoszenie: Pobierz
  Pakiet 1: Pobierz
  Pakiet 2: Pobierz
  Pakiet 3: Pobierz

  Data umieszczenia: 2020-08-03
  Osoba odpowiedzialna: Jerzy Więckowski tel. 34 367 36 04

 • KO/37/2020 Konkurs Ofert na udzielanie przez lekarzy specjalistów specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania procedur i sprawowania opieki nad chorymi na ODDZIALE OTOLARYNGOLOGII I ONKOLOGII LARYNGOLOGICZNEJ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie usytuowanym w obiekcie przy ul. Bialskiej 104/118.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  umowa powierzenia danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie - załącznik nr 2: Pobierz
  Oświadczenie - załącznik nr 3: Pobierz
  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2020-07-27
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/36/2020 Konkurs Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach konsultacji torakochirurgicznych oraz badań EBUS dla pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych oraz leczonych w Poradni Chorób Płuc Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  umowa powierzenia danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie - załącznik nr 2: Pobierz
  Oświadczenie - załącznik nr 3: Pobierz
  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2020-07-21
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • DED.026.2.2020 Zapytanie ofertowe - usługa zarządzania projektem, projekt pn. "Wsparcie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 - zakupy, wyposażenie i modernizacja infrastruktury szpitalnej, środki dezynfekcyjne i urządzenia do dezynfekcji"
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Formularz ofertowy: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Wykaz wykonanych usług: Pobierz

  Data umieszczenia: 2020-07-09
  Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Korzec, tel. 34 / 367-36-52

 • KO/35/2020 Konkurs Ofert na: „Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania onkologicznych badań specjalistycznych typu HER 2 metodą FISH dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118".
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  umowa powierzenia danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie - załącznik nr 1: Pobierz
  FORMULARZ OFERTOWY WERSJA EDYTOWALNA: Pobierz
  Odpowiedź na pytanie: Pobierz

  Data umieszczenia: 2020-06-30
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/32/2020 Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na: •kwalifikacji do Programu Lekowego pn.: „Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)”; •udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach realizacji Programu Lekowego pn.: „Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)”; •udzielaniu porad w Poradni Okulistyki, w tym kwalifikacje do zabiegów z zakresu okuloplastyki; •wykonywaniu zabiegów powiekowych z zakresu okuloplastyki; dla pacjentów WSzS im. NMP
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Umowa powierzenia danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie - załącznik nr 2: Pobierz
  Oświadczenie - załącznik nr 3: Pobierz
  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2020-06-22
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/33/2020 Konkurs Ofert na: „Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie patomorfologii w zakresie wykonywania badań histopatologicznych, w tym immunohistochemicznych, oceny biopsji tarczycy, badań cytologicznych, konsultacji preparatów wykonanych poza WSzS im. NMP oraz badań śródoperacyjnych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Zawiadomienie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  umowa powierzenia danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie - załącznik nr 2: Pobierz
  Oświadczenie - załącznik nr 3: Pobierz
  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz
  Formularz ofertowy wersja edytowalna: Pobierz

  Data umieszczenia: 2020-06-22
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/31/2020 Konkurs Ofert na: „Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej przez lekarza specjalistę na Oddziale Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118"
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  umowa powierzenia danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie - załącznik nr 2: Pobierz
  Oświadczenie - załącznik nr 3: Pobierz
  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2020-06-22
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska