• DEE.026.2.1.2018 Zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia - usługa zarządzania projektem, projekt pn. "Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie"
  Ogłoszenie: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-10-19
  Osoba odpowiedzialna: Izabela Bratek, tel. 34 / 367-36-52

 • Usługa cateringu, w skład, którego wchodzić będzie: gorący napój (kawa, herbata) oraz poczęstunek dla 158 uczestników szkolenia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Pobierz
  Załącznik nr 2 - logotyp: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-10-16
  Osoba odpowiedzialna: Barbara Halkiewicz – Kierownik Projektu Tel. 34 367 36 46

 • Zestaw szkoleniowy w skład, którego wchodzi: zeszyt, długopis, teczka z logotypem (załącznik nr 2) dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Pobierz
  Załącznik nr 2 - logotyp: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-10-16
  Osoba odpowiedzialna: Barbara Halkiewicz – Kierownik Projektu Tel. 34 367 36 46

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, ul. Bialska 104/118 ogłasza drugi pisemny przetarg nieograniczony na najem: Pakiet Nr 2 – najem trzech powierzchni. Korty tenisowe ziemne.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Korty pakiet nr 2: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-10-12
  Osoba odpowiedzialna: Jerzy Więckowski 34 367 36 04

 • Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego w celu modernizacji pomieszczeń zlokalizowanych na II piętrze budynku „B” w obiekcie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie przy ul. PCK 7 w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych dla zadania pn.: „Doposażenie zakładów medycyny nuklearnej”.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Opis przedmiotu zamówienia: Pobierz
  Formularz oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-10-05
  Osoba odpowiedzialna: Piotr Pluta, tel. 34 367 34 22

 • KO/51/2018 Konkurs Ofert na udzielenie przez lekarzy specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania procedur w Oddziale Chirurgii Naczyniowej i Poradni Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  wzór umowy: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-10-05
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • Zakup 500 licencji oprogramowania antywirusowego wraz z wdrożeniem
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Protokół koordynacyjny dla wykonawców zewnętrznych : Pobierz
  Specyfikacja: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-10-05
  Osoba odpowiedzialna: Konrad Mszyca, email: kmszyca@szpitalparkitka.com.pl
  Termin składania ofert: 19.10.18

 • KO/50/2018 Konkurs Ofert na udzielenie przez lekarzy specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania procedur w Oddziale Chirurgii Naczyniowej i Poradni Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Zawiadomienie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Modyfikacja treści Regulaminu Konkursu Ofert: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-09-27
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/49/2018 Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Endokrynologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-09-19
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • Konkurs ofert na najem powierzchni Pakiet nr 1 (bufet) oraz Pakiet nr 2 (korty)
  Ogłoszenie: Pobierz
  Bufet pakiet nr 1: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Korty pakiet nr 2: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-09-18
  Osoba odpowiedzialna: Jerzy Więckowski 34 367 36 04