• Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie w obiekcie przy ul. PCK 7
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-01-22
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/8/2018 Konkurs Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia lekarskich dyżurów medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie usytuowanym w obiekcie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-01-19
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/6 /2018 - Konkurs Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia lekarskich dyżurów medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie usytuowanego w obiekcie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  informacja o unieważnieniu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-01-15
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • Konkurs Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń pielęgniarskich polegających na wykonywaniu zadań pielęgniarskich i innych procedur medycznych przez pielęgniarki w Pracowni Hemodynamiki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Formularz ofertowy- wersja edytowalna: Pobierz
  Odpowiedzi na pytania: Pobierz
  OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-01-12
  Osoba odpowiedzialna: Wioletta Skowron

 • Konkurs na „Wykonanie instalacji wywiewnej z pomieszczenia Ciemni i Gabinetu RTG w obiekcie przy ul. Al. Pokoju 44 w Częstochowie”
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Formularz oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-01-11
  Osoba odpowiedzialna: Andrzej Sołtysik

 • KO/3/2018 Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Okulistyki i Poradni Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-01-11
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/2/2018 Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa, polegających na zapewnieniu całodobowej opieki pielęgniarskiej pacjentom Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118, ul. PCK 7 i Al. Pokoju 44.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-01-11
  Osoba odpowiedzialna: Wioletta Skowron

 • KO/1/2018 - KONKURS OFERT na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia lekarskich dyżurów medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie usytuowanym w obiekcie przy ul. Bialskiej 104/118.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-01-09
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • Najem 25,00 m² powierzchni zlokalizowanej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w budynku „A” parter przy ul. PCK 7 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej – specjalistyczny sklep zaopatrzenia medycznego oraz punkt sprzedaży artykułów wielobranżowych.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Pakiet 1: Pobierz
  Wyniki: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-01-05
  Osoba odpowiedzialna: Jerzy Więckowski 34 367 36 04

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia – w trybie art.4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 . – Prawo zamówień publicznych – zaprasza do składania ofert cenowych na: Kody kreskowe do badań laboratoryjnych
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Formularz oferty: Pobierz
  Formularz asortymentowo - cenowy: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-01-02
  Osoba odpowiedzialna: Renata Grabara, tel 34/367-36-70