• KO/26/2018 Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie patomorfologii w zakresie wykonywania badań histopatologicznych, w tym immunohistochemicznych, oceny biopsji tarczycy, badań cytologicznych, konsultacji preparatów wykonanych poza WSzS im. NMP oraz badań śródoperacyjnych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-04-17
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • Najem powierzchni 22,50 m² zlokalizowanej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie przy ulicy Bialskiej 104/118 w budynku „D”, parter z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej – usługowej (z wyłączeniem działalności gastronomicznej , handlu artykułami spożywczymi i zaopatrzenia medycznego ) niekonkurencyjnej dla Wynajmującego.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Pakiet 1: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-04-10
  Osoba odpowiedzialna: Jerzy Więckowski 34 367 36 04

 • Ogłoszenie: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-04-10
  Osoba odpowiedzialna:

 • KO/24/2018 Konkurs Ofert na udzielenie przez lekarzy specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania procedur w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  WYJAŚNIENIE: Pobierz
  Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-03-29
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/25/2018 Konkurs Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań elastografii wątroby dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  przedłuzenie terminu skladania ofert: Pobierz
  Odpowiedzi na pytania: Pobierz
  OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-03-22
  Osoba odpowiedzialna: Włodzimierz Janowicz

 • Najem 22,50 m² powierzchni zlokalizowanej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w budynku „D” parter przy ul. Bialskiej 104/118 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej – usługowej (z wyłączeniem działalności gastronomicznej, handlu artykułami spożywczymi ) niekonkurencyjnej dla Wynajmującego.
  Ogłoszenie: Pobierz
  pakiet 1: Pobierz
  UNIEWAŻNIENIE: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-03-21
  Osoba odpowiedzialna: Jerzy Więckowski 34 367 36 04

 • KO/22/2018 Konkurs Ofert na "Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie patomorfologii w zakresie wykonywania badań histopatologicznych i cytologicznych oraz śródoperacyjnych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118"
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Odpowiedź na pytanie: Pobierz
  Ogłoszenie o unieważnieniu: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-03-19
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/21/2018 Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  REGULAMIN: Pobierz
  Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-03-15
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • Łącze internetowe symetryczne o prędkości 100/100 mbps dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
  Ogłoszenie: Pobierz
  Formularz oferty: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Protokół koordynacyjny: Pobierz
  TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH: Pobierz
  UMOWA: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-03-09
  Osoba odpowiedzialna: Bogdan Wrzesiński b.wrzesinski@data.pl

 • KO/20/2018 Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji torakochirurgicznych
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin: Pobierz
  Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2018-03-07
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska