• Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, ul. Bialska 104/118 ogłasza drugi pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż:
  Ogłoszenie: Pobierz

  Data umieszczenia: 2021-04-19
  Osoba odpowiedzialna: Jerzy Więckowski 34 367 36 04

 • KO/10/2021 Konkurs Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118 – w podziale na Pakiety Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie - załącznik nr 2: Pobierz
  Oświadczenie - załącznik nr 3: Pobierz
  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2021-04-14
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, ul. Bialska 104/118 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na najem:
  Ogłoszenie: Pobierz
  Pakiet 1: Pobierz
  Pakiet 2: Pobierz
  Pakiet 3: Pobierz

  Data umieszczenia: 2021-04-13
  Osoba odpowiedzialna: Jerzy Więckowski 34 367 36 04

 • DOSTAWA SZAFEK I REGAŁÓW NA SPRZĘT MEDYCZNY Z BLATAMI DO SPORZĄDZANIA LEKÓW DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE W RAMACH PROJEKTU NR POIS.09.02.00-00-0197/21 PN. „WSPARCIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NMP W CZĘSTOCHOWIE W ZAPOBIEGANIU, PRZECIWDZIAŁANIU I ZWALCZANIU COVID -19 – ZAKUPY SPRZĘTU MEDYCZNEGO I URZĄDZEŃ DO DEZYNFEKCJI ORAZ WYPOSAŻENIE OBIEKTOWE I BUDOWLANE” DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2014-2020
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  FORMULARZ OFERTY: Pobierz
  OŚWIADCZENIE WYKONAWCY: Pobierz
  FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY: Pobierz
  WZÓR PROTOKOŁU ZDAWCZO ODBIORCZEGO: Pobierz

  Data umieszczenia: 2021-04-09
  Osoba odpowiedzialna: Renata Grabara, tel 34/367-36-70

 • KO/9/2021 Konkurs Ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania procedur i sprawowania opieki nad chorymi na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie w obiekcie przy ul. PCK 7
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie Zał.nr 2: Pobierz
  Oświadczenie Zał. nr 3: Pobierz
  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2021-03-30
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/8/2021 Konkurs Ofert na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia lekarskich dyżurów medycznych na ODDZIALE OKULISTYKI Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie usytuowanym w obiekcie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie - załącznik nr 2: Pobierz
  Oświadczenie - załącznik nr 3: Pobierz
  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2021-03-25
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/7/2021 Konkurs Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia lekarskich dyżurów medycznych w Oddziale Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej i Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w obszarze chirurgii i traumatologii dziecięcej – obszarze terapii natychmiastowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie - załącznik nr 2: Pobierz
  Oświadczenie - załącznik nr 3: Pobierz
  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2021-03-25
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, ul. Bialska 104/118 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż dwóch aparatów :
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wyniki: Pobierz

  Data umieszczenia: 2021-03-23
  Osoba odpowiedzialna: Jerzy Więckowski 34/367 36 04

 • DED.026.5.1.2021 Zapytanie ofertowe – usługa zarządzania projektem pn. „Wsparcie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie w zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 – zakup sprzętu medycznego i urządzeń do dezynfekcji oraz wyposażenia obiektowego i budowlanego”
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Formularz oferty: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Wykaz - doświadczenie osoby: Pobierz

  Data umieszczenia: 2021-03-05
  Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Korzec

 • DED.026.6.1.2021 Zapytanie ofertowe – usługa zarządzania projektem pn. „Budowa kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 99,84 kWp wraz z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie”
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Formularz oferty: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Wykaz - doświadczenie osoby : Pobierz

  Data umieszczenia: 2021-03-05
  Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Korzec