• KO/83/2019 Konkurs Ofert na kierowanie zespołem lekarskim oraz udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie sprawowania opieki nad chorymi, wykonywania procedur na Oddziale Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi, udzielanie porad w Poradni Schorzeń Piersi oraz Poradni Chirurgii Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz
  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2019-12-10
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/84/2019 Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia dyżurów medycznych przez techników elektroradiologii w Zakładzie Radioterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz
  Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2019-12-09
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/82/2019 Konkurs Ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez techników elektroradiologów w Pracowni Radiologii Zabiegowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz
  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2019-12-03
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/81/2019 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia dyżurów medycznych przez techników RTG w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Pracowni TK 2 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz
  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2019-11-28
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/79/2019 Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Schorzeń Piersi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz
  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2019-11-22
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/78/2019 Konkurs Ofert na wykonywanie zabiegów chirurgicznych w Oddziale Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz
  Informacja o unieważnieniu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2019-11-21
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/77/2019 Konkurs Ofert na udzielanie przez lekarzy specjalistów w dziedzinie neonatologii specjalistycznych świadczeń zdrowotnych i sprawowania opieki nad chorymi na Oddziale Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz
  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2019-11-21
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/76/2019 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnienia dyżurów medycznych przez techników elektroradiologii i pielęgniarkę w Zakładzie Radioterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Zawiadomienie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz
  Formularz ofertowy- wersja edytowalna: Pobierz

  Data umieszczenia: 2019-11-19
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • WSzS.DED.026.3.1.2019 Zapytanie ofertowe - usługa opracowania kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej wraz ze świadczeniem usług doradczych na etapie oceny dokumentacji aplikacyjnej dla zadania pn.: " Wdrożenie e-usług w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie"
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Formularz ofertowy: Pobierz
  Wyniki: Pobierz

  Data umieszczenia: 2019-11-08
  Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Woldańska tel. 34 367-36-52

 • KO/73/2019 Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na: kwalifikacji do Programu Lekowego: „Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)”, udzielaniu porad w Poradni Okulistyki, w tym kwalifikacji do zabiegów z zakresu okuloplastyki oraz wykonywaniu zabiegów powiekowych z zakresu okuloplastyki dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz
  Informacja o rozstrzygnięciu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2019-11-07
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska