• KO/56/2019 Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań molekularnych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Zawiadomienie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Formularz ofertowy - wersja edytowalna: Pobierz
  Odpowiedzi na pytania: Pobierz
  Odpowiedzi na pytania II: Pobierz

  Data umieszczenia: 2019-09-03
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • KO/55/2019 Konkurs Ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Wyjazdowym Zespole Sanitarnym typu "N" przy Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz
  Informacja o unieważnieniu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2019-08-29
  Osoba odpowiedzialna: Włodzimierz Janowicz

 • KO/54/2019 Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa, polegających na zapewnieniu całodobowej opieki pielęgniarskiej pacjentom Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118, ul. PCK 7 i Al. Pokoju 44
  Ogłoszenie: Pobierz
  Zawiadomienie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz
  Odpowiedzi na pytania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2019-08-28
  Osoba odpowiedzialna: Włodzimierz Janowicz

 • KO/53/2019 Konkurs Ofert na udzielanie zamówienia na kierowanie zespołem i specjalistyczne świadczenia zdrowotne w zakresie otolaryngologii i otolaryngologii onkologicznej w Oddziale Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej i Poradni Otolaryngologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz
  Ogłoszenie o wyborze oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2019-08-23
  Osoba odpowiedzialna: Włodzimierz Janowicz

 • KO/52/2019 Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa, polegających na zapewnieniu całodobowej opieki pielęgniarskiej pacjentom Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118, ul. PCK 7 i Al. Pokoju 44
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz
  Informacja o unieważnieniu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2019-08-20
  Osoba odpowiedzialna: Włodzimierz Janowicz

 • KO/50/2019 Konkurs Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie torakochirurgii dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Wyniki: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2019-08-16
  Osoba odpowiedzialna: Włodzimierz Janowicz

 • Wykonanie usługi zakupu samochodu dostawczego typu Furgon przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie ul. Bialska 104/118.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Formularz oferty : Pobierz
  Zaproszenie do składania ofert : Pobierz

  Data umieszczenia: 2019-08-14
  Osoba odpowiedzialna: Mieczysław Czyżewski, tel. 34 367 36 32

 • KO/51/2019 Konkurs Ofert na udzielanie przez lekarzy specjalistów specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie sprawowania opieki nad chorymi, wykonywania procedur w Oddziale Onkologii z Pododdziałem Dziennym Chemioterapii i Poradni Onkologicznej w podziale na Pakiety nr 1, 2, 3 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Regulamin Konkursu Ofert: Pobierz
  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Oświadczenie: Pobierz
  Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Pobierz
  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania: Pobierz

  Data umieszczenia: 2019-08-12
  Osoba odpowiedzialna: Justyna Lewandowska

 • Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn: Modernizacja pomieszczeń zlokalizowanych na II piętrze budynku „A” w obiekcie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie przy ul. PCK 7 w celu przystosowania pomieszczeń do utworzenia Ośrodka Stacjonarnej i Ambulatoryjnej Rehabilitacji Kardiologicznej
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Opis przedmiotu zamówienia: Pobierz
  Formularz oferty: Pobierz

  Data umieszczenia: 2019-08-01
  Osoba odpowiedzialna: Piotr Pluta, tel. 34 367 32 52

 • Wybór firmy audytorskiej w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2019 r. i 2020 r.
  Ogłoszenie: Pobierz
  Wzór umowy: Pobierz
  Zapytanie Ofertowe: Pobierz
  Karta Informacyjna 1: Pobierz
  Karta Informacyjna 2: Pobierz

  Data umieszczenia: 2019-08-01
  Osoba odpowiedzialna: Marcin Staszewski 34 367 31 10