Numery telefonów:


Rejestracja tel./fax. 34 367 3544

Zakład Diagnostyki Obrazowej jest w pełni ucyfrowiony, wyposażony w sprzęt diagnostyczny:

  • cyfrowy aparat rentgenowski,
  • analogowy aparat rentgenowski z pośrednią radiografią cyfrową,
  • 40-rzedowy tomograf komputerowy,
  • cyfrowy aparat do badań naczyniowych,
  • rezonans magnetyczny o polu magnetycznym 1,5 T (tesli),
  • aparat do badań USG wyposażony we wszystkie rodzaje głowic, przekazany   przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
  • aparat do badań USG wyposażony we wszystkie rodzaje głowic

Struktura organizacyjna

Lp.

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Lokalizacja

Godziny

wykonywania badań

wydawania wyników

1.

Pracownia RTG


ul. Bialska 104/118,
I piętro

 08:00-18:00

08:00-17:00

 

2.

Pracownia TK

 08:00-15:00

3.

Pracownia Badań Naczyniowych (DSA)

-

4.

Pracownia USG

 08:00-13:00

5

Pracownia Mammografii

08:00-14:00

6.

Pracownia USG Doppler

 08:00-13:00

7.

Pracownia MR

ul. Bialska 104/118, parter

08:00-18:0

Badania pacjentów Oddziałów Szpitalnych wykonywane są 24h/dobę

Rejestracja Zakładu Diagnostyki Obrazowej czynna jest w godz. 8.00 – 17.00 (od pn-pt).

Wyniki wydawane są na nośniku elektronicznym.

Duplikat płyty CD – płatny 7,20 zł

Badania wykonywane w Pracowniach

Pracownia RTG

1.         

Zdjęcie klatki piersiowej PA lub boczne

2.         

Zdjęcie klatki piersiowej metodą Przybylskiego

3.         

Zdjęcie klatki piersiowej PA + boczne

4.         

Zdjęcie czaszki

5.         

Zdjęcie celowane siodełka tureckiego

6.         

Zdjęcie oczodołu

7.         

Zdjęcie zatok

8.         

Zdjęcie nosa

9.         

Zdjęcie żuchwy

10.      

Zdjęcie łuków jarzmowych

11.      

Zdjęcie kręgu obrotowego

12.      

Zdjęcie kręgosłupa szyjnego

13.      

Zdjęcie kręgosłupa piersiowego

14.      

Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego

15.      

Zdjęcie jamy brzusznej

16.      

Zdjęcie kości ogonowej

17.      

Zdjęcie miednicy

18.      

Zdjęcie stawów krzyżowo-biodrowych

19.      

Zdjęcie stawów biodrowych

20.      

Zdjęcie kości udowej

21.      

Zdjęcie porównawcze kości udowych

22.      

Zdjęcie kości krzyżowej

23.      

Zdjęcie stawu kolanowego

24.      

Zdjęcie porównawcze stawów kolanowych

25.      

Zdjęcie podudzia

26.      

Zdjęcie porównawcze podudzi

27.      

Zdjęcie stawu skokowego

28.      

Zdjęcie porównawcze stawów skokowych

29.      

Zdjęcie stopy lub śródstopia

30.      

Zdjęcie porównawcze stóp lub śródstopia

31.      

Zdjęcie kości piętowej

32.      

Zdjęcie żeber AP

33.      

Zdjęcie żeber AP + skos

34.      

Zdjęcie mostka

35.      

Zdjęcie stawu mostkowo-obojczykowego

36.      

Zdjęcie obojczyka

37.      

Zdjęcie łopatki

38.      

Zdjęcie stawu barkowego

39.      

Zdjęcie porównawcze stawów barkowych

40.      

Zdjęcie kości ramiennej

41.      

Zdjęcie porównawcze kości ramiennych

42.      

Zdjęcie stawu łokciowego

43.      

Zdjęcie porównawcze stawów łokciowych

44.      

Zdjęcie przedramienia

45.      

Zdjęcie porównawcze przedramienia

46.      

Zdjęcie nadgarstka

47.      

Zdjęcie porównawcze nadgarstków

48.      

Zdjęcie dłoni

49.      

Zdjęcie porównawcze dłoni

50.      

Zdjęcie palca

51.      

Urografia (omnipaque 300mg) rtg – badanie kontrastowe

Pracownia TK

1.         

Badanie tomografii komputerowej (podstawowe)

2.         

Badanie tomografii komputerowej z kontrastem

3.         

Badanie tomografii komputerowej wielofazowe

4.         

Badanie tomografii komputerowej u pacjentów wymagających znieczulenia z udziałem anestezjologa

5.         

Angio TK

Pracownia MR

1.     

Badanie rezonansem magnetycznym bez kontrastu

2.     

Badanie rezonansem magnetycznym z kontrastem

3.     

Badanie rezonansem magnetycznym u pacjentów wymagających znieczulenia z udziałem anestezjologa

4.     

Angiografia MR bez i z kontrastem

5.     

Perfuzja MR

6.     

Spektroskopia

Pracownia USG - badania ultrasonograficzne

1.

USG jamy brzusznej

2.

USG tarczycy

3.

USG układu moczowego

4.

USG szyi

5.

USG piersi

6.

USG CUN

7.

USG jąder

8.

USG stawów biodrowych

Pracownia USG Doppler

1.

Badanie Dopplerowskie układu naczyniowego