Oddziały » przy ulicy Bialskiej 104/118 » Nefrologii z Pododdziałem Dializ Otrzewnowych - Stacja Dializ

Telefony

Gabinet Kierownika 34 367-3510
Gabinet Pielęgniarki Oddziałowej: 34 367-3513
Gabinet lekarski – Stacja Dializ 34 367-3511
Gabinet lekarski – Oddział Nefrologii 34 367-3515
Sekretariat – Oddział Nefrologii i Stacja Dializ 34 367-3508
Stacja Dializ – sala hemodializ 34 367-3509
Dyżurka pielęgniarek – Stacja Dializ 34 367-3609
Dyżurka pielęgniarek – Oddział Nefrologii 34 367-3517

  
Liczba łóżek:  

Oddział Nefrologii – 32
Stacja Dializ - 28 stanowisk do hemodializ.

Lokalizacja:  

ul. Bialska 104/118,
– Stacja Dializ - Pawilon A, parter
– Oddział Nefrologii Pododdziałem Dializ Otrzewnowych – Pawilon A – V piętro

Poradnie:
Poradnia Nefrologiczna :     34 367-3364; 34 367-3283

Wykonywane procedury:

  • diagnostyka i leczenie zaburzeń gospodarki wodno- elektrolitowej i kwasowo-zasadowej,
  • diagnostyka i leczenie pierwotnych i wtórnych glomerulopatii (w tym diagnostyka inwazyjna - biopsja nerki),
  • diagnostyka i leczenie nefropatii cewkowo-śródmiąższowych, 
  • diagnostyka i leczenie chorób dróg moczowych,
  • diagnostyka i leczenie ostrej niewydolności nerek, 
  • diagnostyka i leczenie przewlekłej niewydolności nerek, 
  • dializoterapia:
  • hemodializa,dializa otrzewnowa,
  • inne techniki dializacyjne (hemodiafiltracja, techniki ciągłe-hemofiltracja, hemodiafiltracja, plasmafareza).
  • Diagnostyka i leczenie powikłań dializoterapii.